Favicon

Gói cơ bản
900.000 đ/tháng+30.000 vnđ/tài khoản/tháng từ tài khoản 31 trở lên
  • Tạo OKR
  • Tạo OKR hợp tác
  • Tạo OKR chiến lược
  • Liên kết OKR
  • Tạo kế hoạch công việc
  • Tạo To-do-list
  • Giao việc
  • Cảnh báo tiến độ

Gói chuyên gia
Đăng kýĐể được chuyên gia tư vấn
  • Toàn bộ tính năng sản phẩm
  • Chuyên gia tư vấn đồng hành
Đăng ký Gói cơ bản

Đăng ký Gói tiêu chuẩn

Đăng ký Gói chuyên gia

Menu