Favicon

Phần 4: Kế hoạch

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

Tính năng Kế hoạch có 2 loại giao diện:

  1. Giao diện dạng Kanban (hiển thị mặc định).
  2. Giao diện dạng Danh sách nhiệm vụ.

Hình 1: Bảng kế hoạch dạng Kanban:

4. Kế Hoạch Kanban

Hình 2: Bảng kế hoạch dạng Danh sách nhiệm vụ:

4. Kế Hoạch List

Menu