Favicon

Phần 2: Tạo Phòng/ban

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Tạo Phòng Ban A

1. Tạo Phòng Ban B

Menu