Favicon

Phần 3: Tạo Đội nhóm

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

2. Tạo đội Nhóm A

2. Tạo đội Nhóm B

Menu