Favicon

Phần 5: Gán người phụ trách cho đơn vị

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

4. Gán Người Phụ Trách A

4. Gán Người Phụ Trách B

Menu