Favicon

Phần 7: Sửa, xóa Đơn vị hoặc Thành viên

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Sửa hoặc xóa Phòng/ban #

7. Sửa Xóa Phòng Ban

2. Sửa hoặc xóa Đội nhóm #

8. Sửa Xóa đội Nhóm

3. Sửa hoặc xóa Thành viên #

9. Sửa Xóa Thành Viên

Menu