Favicon

Phần 5: Tính năng CFR

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Truy cập tính năng CFR #

10. Tính Năng Cfr

2. Cảm ơn và ghi nhận đồng nghiệp bằng ThankYou Note #

Thankyou Note Ghi Nhan

3. Check-in cấp dưới #

11. Checkin Cấp Dưới

4. Đặt lịch Check-in với cấp dưới #

12. Đặt Lịch Checkin Cấp Dưới

Menu