Favicon

Phần 6: Tính năng KPI

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Tạo KPI cấp công ty #

13. Tạo Kpi Công Ty A

13. Tạo Kpi Công Ty B

2. Sửa, Xóa KPI cấp công ty #

14. Sửa Xóa Kpi

3. Cập nhật dữ liệu KPI #

Ghi chú: Chỉ hiển thị khi bạn là người phụ trách cập nhật dữ liệu KPI

23. Tính Năng Kpi

Menu