Favicon

Phần 8: Tính năng OKR chiến lược

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Tạo tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi #

15. Tầm Nhìn Sứ Mệnh

2. Tạo OKR chiến lược (mục tiêu năm) #

16. Okr Chiến Lược

Menu