Favicon

Phần 6: Tính năng KPI

Ghi chú: Chỉ hiển thị khi bạn được giao phụ trách cập nhật dữ liệu KPI.

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

23. Tính Năng Kpi

Menu