Favicon

Phần 2: Tính năng OKR

Ghi chú: Hình ảnh minh họa trong hướng dẫn này, lấy ví dụ theo vị trí Trưởng nhóm telesale (trực thuộc Phòng Kinh doanh). Cách thực hiện cũng tương tự với vị trí của bạn!

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Thiết lập OKR của Nhóm #

1. Thiết Lập Okr Nhóm A

1. Thiết Lập Okr Nhóm B

1. Thiết Lập Okr Nhóm C

2. Xác định Trọng số cho các Kết quả then chốt #

5. Trọng Số Kr A

5. Trọng Số Kr B

3. Xác định Trọng số cho các OKR #

6. Trọng Số Okr A

4. Sửa, xóa OKR #

7. Sửa Xóa Okr

5. Cập nhật % hoàn thành Kết quả then chốt #

8. Cập Nhật % Kr

6. Liên kết và căn chỉnh OKR #

2. Liên Kết Okr Nhóm

7. Thiết lập OKR hợp tác với Nhóm khác #

3. Thiết Lập Okr Hợp Tác Nhóm

8. Thiết lập OKR của Cá nhân #

4. Thiết Lập Okr Cá Nhân Nhóm

9. Thiết lập OKR hợp tác với Cá nhân khác #

9. Thiết Lập Okr Hợp Tác

Menu