Favicon

Phần 6: Tính năng KPI

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Tạo KPI của Nhóm #

8. Tạo Kpi Nhóm A

8. Tạo Kpi Nhóm B

2. Sửa, Xóa KPI của Nhóm #

14. Sửa Xóa Kpi

3. Cập nhật dữ liệu KPI #

Ghi chú: Chỉ hiển thị khi bạn là người phụ trách cập nhật dữ liệu KPI

23. Tính Năng Kpi

Menu