Favicon

Phần 4: Tính năng Kế hoạch

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

Giao Diện Kế Hoạch

1. Lập kế hoạch và giao việc #

9. Lập Kế Hoạch Phòng A

Giao Việc 1

2. Sửa, xóa nhiệm vụ đã giao #

2.1. Cách sửa, xóa nhiệm vụ trên giao diện Kanban: #

Sửa Nhiệm Vụ Kanban

2.2. Cách sửa, xóa nhiệm vụ trên giao diện Danh sách: #

Sửa Nhiệm Vụ List

3. Theo dõi tiến độ nhiệm vụ đã giao #

18. Theo Dõi Nhiệm Vụ Mà Bạn đã Giao

 

4. Thực hiện nhiệm vụ mà bạn được giao #

15. Thực Hiện Nhiệm Vụ được Giao A

4.1. Trên giao diện Kanban: #

Thực Hiện Nhiệm Vụ Kanban

4.2. Trên giao diện Danh sách: #

Thực Hiện Nhiệm Vụ List

Menu