Favicon

Biểu đồ KPI

1. KPI là gì? #

KPI (Key Performance Indicator) là các chỉ số hiệu suất quan trọng của công ty hoặc của đội nhóm.

Ghi chú:

Một số tổ chức thường quên chữ “Key” trong KPI. Các chỉ số hiệu suất quan trọng (KPI) thường rất ít.

2. Biểu đồ KPI #

Biểu đồ KPI là công cụ trực quan để theo dõi xu hướng (tăng/giảm) của các chỉ số hiệu suất quan trọng.

Trong đó:

  • Đường màu xanh: Là các điểm dữ liệu KPI (theo tần suất thống kê).
  • Đường màu cam: gọi là Đường cơ sở (mức trung bình của KPI).

Dựa vào đâu để xác nhận xu hướng KPI đang tăng hay giảm?

  • Các điểm dữ liệu KPI (màu xanh) lên xuống là bình thường (trong thống kê là ngẫu nhiên).
  • Việc xác nhận xu hướng (tăng/giảm) của KPI được dựa vào đường cơ sở (màu cam).

Biểu đồ Kpi

(Click vào hình minh họa để phóng to ảnh)

3. Lợi ích của Biểu đồ KPI #

a) Xác định sự ưu tiên để thiết lập OKR #

Khi nhìn vào các Biểu đồ KPI, ví dụ, bạn nhận thấy rằng:

  • Biểu đồ KPI “Doanh thu” có xu hướng tốt (tăng dần lên cao).
  • Nhưng biểu đồ KPI “Sự hài lòng của khách hàng” có xu hướng giảm dần (không tốt).

Vậy khi thiết lập OKR, bạn nên đặt mục tiêu ưu tiên vào đâu?

  • Thời điểm này, mục tiêu ưu tiên có thể là “Cải thiện sự hài lòng của khách hàng”.
  • Còn doanh thu đang tăng tốt, hãy cứ làm theo quy trình, kịch bản, chính sách hiện tại là được.

Ghi chú:

Ví dụ trên chỉ là một phân tích đơn giản, khi phân tích kết hợp nhiều biểu đồ KPI với nhau, sẽ có góc nhìn tốt hơn về sự ưu tiên.

b) Đánh giá hiệu quả của sáng kiến #

Ví dụ sau khi triển khai sáng kiến để cải thiện điểm hài lòng của khách hàng:

  • Nếu xu hướng của biểu đồ KPI là tăng lên, thì sáng kiến đang triển khai có hiệu quả, hãy tiếp tục triển khai sáng kiến này.
  • Nếu xu hướng của biểu đồ KPI nằm ngang (thậm chí đi xuống), thì sáng kiến đang triển khai không hiệu quả, cần dừng lại để điều chỉnh hoặc triển khai sáng kiến khác.
Menu