Favicon

1. Checkin là gì? #

Checkin là một cuộc họp (hoặc đơn giản là một cuộc trò chuyện) để rà soát tiến độ thực hiện OKR và xác định các vấn đề rào cản.

Mục đích chính của Checkin là: Cùng nhau xác định và giải quyết vấn đề rào cản. Bao gồm 3 phiên:

 • Phiên 1: Rà soát % hoàn thành OKR.
 • Phiên 2: Xác định vấn đề (khó khăn, rào cản).
 • Phiên 3: Lựa chọn vấn đề ưu tiên và Giải quyết vấn đề.

Ngoài ra:

 • Buổi Checkin có thể thực hiện thêm Phiên linh hoạt: “Khảo sát mức độ tự tin” (thực hiện sau Phiên 1).
 • Mục đích của phiên này là để nhà quản lý nắm bắt mức độ tự tin (động lực) của cấp dưới về OKR của họ. Từ đó, đưa ra giải pháp động viên, khích lệ hoặc điều chỉnh sáng kiến hay OKR cho phù hợp.
 • Đây là phiên “linh hoạt”, có thể thực hiện hoặc không, tùy theo bối cảnh.

Checkin(Click vào hình minh họa để phóng to ảnh)

2. Tần suất Checkin #

Checkin OKR của Công ty:

 • Người phụ trách: Giám đốc.
 • Tần suất: Checkin hằng Tháng (hoặc Tháng rưỡi).

Checkin OKR của Phòng/nhóm:

 • Người phụ trách: Trưởng phòng/nhóm.
 • Tuần suất: Checkin hằng Tuần.

Checkin OKR của Cá nhân:

 • Người phụ trách: Quản lý trực tiếp.
 • Checkin linh hoạt theo từng cá nhân (nhưng tốt nhất là hằng Tuần).

Tần Suất Checkin

3. Lưu ý quan trọng #

 • Checkin là nhịp tim của OKR.
 • Nếu tim ngừng đập, OKR chết.
 • Đây là hoạt động rất quan trọng! Vì vậy phải duy trì hoạt động Checkin (theo đúng tần suất) để duy trì nhịp tim.
Menu